Udi meldomer økte gebyrer for å søke om oppholdstillatelse fra 1. januar 2018

Du kan se Takstene her

Vi øker våre satser i samsvar med UDI